Les actes del congrés es troben disponibles on-line a:

IOS Press: https://ebooks.iospress.nl/ISBN/978-1-64368-211-2