Els articles acceptats, tant llargs com curts, seran publicats en les actes del congrés en format llibre dins la col·lecció “Frontiers in Artificial Intelligence and Applications” d’IOS Press.

Les versions definitives dels artícles acceptats han de seguir el format de les guies d’IOSPress.

Hi haurà dos números especials de revistes indexades per enviar-hi les versions exteses dels millors artícles de la conferència, a les revistes, IJCIS i IJAIT: